Rozvíjející se dětský organismus

Vhodné klimatické podmínky příznivě ovlivňují rozvíjející se dětský organismus. Prevence v posledních letech nabývá na významu a pro zdravý vývoj dítěte je velmi důležitá i přes svoji komplexnost a složitost. Dobrá funkce dýchacích cest patří k základním předpokladům pro zdravý vývoj dítěte. Aplikace vhodného mikroklimatu, například formou zvlhčeného a minerály nasyceného vzduchu, podněcuje činnost epitelu v dýchacím cestách, příznivě působí na sliznice, hlenotvorbu a má i řadu složitých imunizačních konsekvencí. To přispívá také ke zdravému vývoji dítěte, brání opakovaným zánětům dýchacích cest, snižuje nemocnost dětí. O vlivu sauny bylo napsáno mnoho vědeckých prací a zkušenosti zejména pediatrů ze Švédska, pro tento životní styl jednoznačně horují.

Aktuální a vědecky velmi zajímavá, jsou sdělení o činnosti lymfatických cest. Snažíme se nalézt vhodné cesty k aktivní práci s lymfou, ale stojíme na začátku velmi dlouhé a složité cesty. Problematika prevence je jistě věcí složitou, komplexní, časově i finančně náročnou. Péči o své zdraví začala řada osvícených lékařů a zejména obyvatelé velmi vyspělých států věnovat nejen čas, ale čím dál více je tento moderní trend medicíny určen pro lidi s vizí do budoucna. Zájemcům o tyto moderní trendy medicíny rádi předáme dostupné informace. Těší mne, že se i v Liberci, začalo problematice prevence věnovat několik osvícených pracovišť. Jordánská jeskyně je jistě počin z pohledu lékaře s prioritou na prevenci, čin vhodný následování.

MUDr. Jan Hak
odborný dětský lékař, specialista II.stupně v pediatrii, školitel pro další vzdělávání lékařů, Liberec

Příspěvek vytvořen 6

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek